Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Νυχτερινό ρεύμα ΔΕΗ: Πότε τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Από 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο στο νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο συνεπάγεται με μειωμένες χρεώσεις για όλους τους δικαιούχους.

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΗ, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης με Ηλεκτρονική Κλειδαριά Ασφαλείας.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Στις μέρες μας που οι διαρρήξεις έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, χρειάζεται ένα αντικλεπτικό σύστημα που να εξασφαλίζει ασφάλεια στην είσοδο του σπιτιού μας ή της πολυκατοικίας μας.

Δεδομένου ότι οι πόρτες των πολυκατοικιών δεν παρέχουν καμία ασφάλεια και παραβιάζονται πολύ εύκολα το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης είναι ένα σύστημα που παρέχει ασφαλή είσοδο σε εισόδους και επιτρέπει την είσοδο μόνο στα εξουσιοδοτημένα άτομα.

Το σύστημα ελεγχόμενη πρόσβασης έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Αυτόματο κλείδωμα της πόρτας όλο το 24ωρο.

Κατανάλωση Οικιακών Συσκευών Θέρμανσης

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
1. Η θέρμανση είναι η μεγαλύτερη δαπάνη του σπιτιού σε ενέργεια. Με την καλή μόνωση έχετε σημαντική οικονομία ενέργειας και χρήματος, για θέρμανση το χειμώνα αλλά και για ψύξη το καλοκαίρι.

2. Μονώστε τη σκεπή, την πυλωτή, το λέβητα, καθώς και τις εξωτερικές σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης, και τοποθετήστε διπλά τζάμια στα παράθυρα.

3. Κλείστε τις χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα, γιατί γίνεται μεγάλη απώλεια θερμότητας.

4. Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες ή καλύμματα, γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.

5. Μη σπαταλάτε ενέργεια και χρήμα αφήνοντας ανοιχτά παράθυρα την ώρα που θερμαίνονται. Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία, κλείνετε τις κουρτίνες και, κατά τις νυχτερινές ώρες, και τα παντζούρια.

Γιατί μας ενδιαφέρει η ενεργειακή σήμανση στις οικιακές συσκευές

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Στα πλαίσια του προγράμματος SAVE II της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη μέτρων κατά της άσκοπης σπατάλης ενέργειας, από το 1996 κατέστη υποχρεωτική με κοινοτικές οδηγίες η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών.
Με την υποχρεωτική αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας των προϊόντων σε ευκρινές σημείο της επιφάνειας τους, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια περισσότερη οικονομική και προπάντων φιλική προς το περιβάλλον συσκευή.
Κατ’ αρχήν, ως περισσότερο αποδοτικές συσκευές νοούνται αυτές που παράγουν το ίδιο έργο με τις λιγότερο αποδοτικές, καταναλώνοντας όμως αρκετά μικρότερες ποσότητες ενέργειας.

Υπολογίστε το κόστος χρήσης των συσκευών

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Έχουμε αναφερθεί ουκ ολίγες φορές στο ζήτημα της ενεργειακής σήμανσης και κατανάλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, και συνακόλουθα τονίσει τη σημασία της αποδοτικότητας κάθε συσκευής, τόσο από περιβαλλοντολογική όσο και από οικονομική σκοπιά. Ως προς τη δεύτερη αυτή συνισταμένη, πως μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε τις αναγραφόμενες στα ψυγεία και τα πλυντήρια ενεργειακές καταναλώσεις, ώστε να συγκρίνετε το προσδοκώμενο στο λογαριασμό της ΔΕΗ όφελος;
Πλυντήρια
Οι κατασκευαστές ανακοινώνουν την κατανάλωση ανά πλύση (στο κανονικό συνήθως πρόγραμμα) σε kWh- όσοι τουλάχιστον δεν περιορίζονται στην ανακοίνωση μοναχά της ενεργειακής απόδοσης.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Ηλεκτροδότηση στην υπό ανέγερση οικοδομή (εργοταξιακό)

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινά εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται :
Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1.   Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή παροχή. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

Αρχική Ηλεκτροδότησης Μονοκατοικίας

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.