ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ


- Εκδίδουμε πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, για την ΔΕΗ. Αυθημερόν και υπεύθυνα από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με εμπειρία 24 χρόνια στις ηλεκτρολογικές εγκατάστασης.

- Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου για την Δ.Ε.Η. 
Για νυχτερινό, αλλαγή ονόματος, επανασύνδεση και νέας τροφοδότησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ 57€
Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη  57€


 Τα δικαιολογητικά τα οποια χρειάζονται για την αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό τις ΔΕΗ είναι:
1- Ένας λογαριασμός τις ΔΕΗ
2- Την αστυνομική ταυτότητα του ατόμου που θα βγει ο λογαριασμός
3- Αποδεικτικό του ΑΦΜ του ατόμου που θα βγει ο λογαριασμός
4- Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ( ΥΔΕ )
5- Αντίγραφο του συμβολαίου ή μισθωτήριο του ακινήτου

 Τα ίδια δικαιολογητικά χρειάζονται και για την επανασύνδεση του ρεύματος, αφού έχετε πρώτα εξόφληση και το τελευταίο λογαριασμό ή - έχετε κάνει κάποια ρύθμιση με την ΔΕΗ -.

- Ο λογαριασμός τις ΔΕΗ πρέπει να βγει στο όνομα του καταναλωτή.
Όταν το ακίνητο το νοικιάζουμε τότε ο λογαριασμός πρέπει να βγει στο όνομα του ενοικιαστή.

- Ζητήστε πάντα να βάζετε και νυχτερινό όταν βγάζετε ένα πιστοποιητικό.
Όταν ζητήσετε νυχτερινό ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να σας ρίξει μια γραμμή με ένα καλώδιο από το ρολόι τις ΔΕΗ έως το  ηλεκτρολογικό πίνακα - εάν δεν υπάρχει -.

- Ο πίνακας απαραίτητα πρέπει να έχει και ρελέ διαρροής
 Εάν δεν υπάρχει τότε ζητήστε από τον ηλεκτρολόγο να σας τοποθέτηση ένα ρελέ διαρροής οπωσδήποτε και για την δική σας ασφάλεια και για νάνε έγκυρο το πιστοποιητικό.

- Ζητήστε από τον ηλεκτρολόγο επίσης και την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών το οποίο πρέπει να έχει τον ίδια αριθμό με εκείνο που έχει αναγράψει στο πιστοποιητικό, για νάνε έγκυρο το πιστοποιητικό.

- Με την παράδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να σας δόση εκτός από την ( ΑΠΥ ) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και δύο αυτοκόλλητα τα οποία θα πρέπει να της κολλήσετε στον ηλεκτρολογικό πίνακα σας, το ένα είναι με τα στοιχεία του πιστοποιητικού και το άλλο είναι με οδηγίες για την χρήση του ρελέ διαρροής.

Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ΔΕΗ
Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ΔΕΗ. Πρέπει να έχουμε υπόψη και να γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Κάνουμε μια ερευνά αγοράς, για να μας λυθούν κάποιες απορίες, όπως:

1) Τι είναι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

  Το  πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη είναι, μια βεβαίωση την οποίο εκδίδει αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και δηλώνει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση βρίσκετε σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η νομοθεσία. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση έχει ισχύ για κατοικίες 14 χρόνια και για καταστήματα 9 χρόνια. Αυτό το ζητά η εταιρία ηλεκτροδότησης για να βεβαιωθεί για την καλή κατάσταση τις εγκατάστασης, γιατί η εταιρία ηλεκτροδότησης είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση έως και το μετρητή τις ( το ρολόι τις ΔΕΗ ) από κι και πέρα είναι υπεύθυνος ο αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτης ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση ο αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτης φέρει την ευθύνη τις ηλεκτρολογικής εγκατάσταση τις οποίας υπογραφή, είναι υποχρεωμένος να κάνει τον έλεγχο στην εγκατάσταση και τις κατάλληλες μέτρησης τις οποίες ορίζει ο κανονισμός. Επίσης ο πελάτης μετά την έκδοση του πιστοποιητικού / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αφού την κατάθεση στην εταιρία ηλεκτροδότησης, για όποια αλλαγή την οποία θέλει να προβεί στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να καλέσει τον ηλεκτρολόγο ο όποιος υπογραφή το πιστοποιητικό η κάποιον άλλον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκατάσταση να κάνουν τις απαιτούμενες αλλαγές και στην συνέχεια να γίνει συμπληρωματική δήλωση και να κατατεθεί στην εταιρία ηλεκτροδότησης.

2 ) Ποιος μπορεί να μου έκδοση το πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου  εγκαταστάτη για την ΔΕΗ;

   Την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να την έκδοση αδειούχος ηλεκτρολόγος με άδεια σε ισχύ και έναρξη στην εφορία ( να έχουνε έδρα και τιμολόγια σε ισχύ ) επίσης να είναι μέλος κάποιου σωματείου ηλεκτρολόγων. Μπορούν επίσης και η ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι με τις αντίστοιχες για αυτούς υποχρεώσεις.

3) Τι να προσέξω;

    Τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για να πάρει μια Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη / πιστοποιητικό  είναι τα ακόλουθα:
3. 1) Ο τεχνίτης ο οποίος θα του ζητήσετε να σας έκδοση την Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη / πιστοποιητικό θα πρέπει να ξέρετε εάν είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ο ίδιος, η υπογραφή κάποιος άλλος τον οποίον δεν το ξέρετε και αν και αυτός είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
Αυτό για τι να το ξέρετε! Επειδή το τελευταίο χρόνο πολλά συμβαίνουν με τις δυνατότητες τον επαγγελματιών εάν μπορούν να κρατήσουν την επιχείρηση τους ανοικτή, μπορεί να κλείσουν τα βιβλία τους στην εφορία και να δίνουν πλαστά παραστατικά, έτσι θα βρεθείτε εκτεθειμένη και σε δυσάρεστη θέση και εσείς.
3. 2) Ο τεχνίτης ο οποίος θα σας έκδοση το πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη πρέπει να έρθει στον χορό σας να κάνει σωστά τον έλεγχο και τις μέτρησης και αφού ολοκλήρωση την διαδικασία ελέγχου και μέτρησης θα πρέπει να σας ενημέρωση στο τι διαπίστωσε με κάθε λεπτομέρεια και αν διαπίστωσε κάποιο σφάλμα να σας προτείνει να την αποκαταστήσετε άμεσα προτού εκδοθεί το πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
3. 3) Δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη όταν δεν υπάρχει διάταξη διαφορικού ρεύματος ( αντιηλεκτροπληξιακό, ρελέ διαρροής, ρελέ προστασίας ). Σ΄ αυτή τη περίπτωση πρέπει να τοποθετηθεί οπωσδήποτε. Όχι μόνον για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αλλά και για την προστασία από τυχόν διαρροές ρεύματος που μπορεί να προκύψουν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο πέρας του χρόνου.
3. 4) Ο τεχνίτης ο οποίος θα τον εμπιστευθείτε να σας έκδοση το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι έμπειρος και σωστός στην δουλειά του.
3. 5) Θα πρέπει να είστε σίγουρη ότι το πιστοποιητικό το οποίο σας εξέδωσε είναι σφραγισμένο και καταχωρημένο από το σωματείο τον ηλεκτρολόγων. Σας το τονίζω αυτό επειδή πολλά παράπονα από πελάτες μας έχουμε ακούσει για κάποιους ηλεκτρολόγους που δίνουν πιστοποιητικά με πολύ χαμηλό κόστος (πως θα μπορούσε κάποιος ο οποίος είναι νόμιμος να εκδίδει ένα πιστοποιητικό κάτω από το κόστος και ποιος από εμάς θα μπορούσε να το πιστέψει και ακόμα περισσότερο ποιος από εμάς θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί;).

4) Τι με συμφέρει;

    Σας συμφέρει να εξυπηρετηθείτε γρήγορα οικονομικά και χωρίς προβλήματα μετέπειτα. Αυτό το πετυχαίνεται όταν συνεργαζόσαστε με αδειούχους και σωστούς επαγγελματίες. Γιατί το υπουργείο κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν κατά τον έλεγχο που πιθανός να γίνει, διαπιστωθεί κάποια παρατυπία η σφάλμα επάνω στο πιστοποιητικό τότε θα έχετε και εσείς επιπτώσεις εκτός από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο που σας εξέδωσε το πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη!

5) Τι πρέπει να αποφύγω;

    Εσείς πρέπει να αποφύγετε τους παρατρεχάμενους επαγγελματίες τους οποίους δεν τους ξέρετε η οποίοι δεν έχουν ούτε έδρα και σας τάζουν γρήγορη εξυπηρέτηση και φτηνή τιμή χωρίς να εμφανιστούν καν στο χορό σας και χοροί να ξέρετε την έδρα τους. Σε περίπτωση ελέγχου από το υπουργείο θα έχετε θέματα! Όταν κάποιος ο όποιος σας έχει έκδοση ένα πιστοποιητικό, δεν μπορείτε να τον βρείτε και δεν είναι πουθενά καταχωρημένος ως αδειούχος επαγγελματίας τότε θα έχετε θέματα όντως.
Προτιμάται τους επαγγελματίες με έδρα και να ξέρετε που είναι η έδρα τους ώστε να τους βρίσκετε ανά πάσα στιγμή χρειαστεί.

6) Σε τη μου χρησιμεύει και γιατί μου είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη;

6. 1) Ένα πιστοποιητικό / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη σας είναι απαραίτητο για να τροφοδοτήσετε μια νέα εγκατάσταση με ηλεκτρικό. Συνήθως σε αυτήν την περίπτωση την εκδίδουν η εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι η οποίοι κάνουν την δόλια.
6. 2) Χρειάζεται όταν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του καταναλωτή, καλώ είναι όταν νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα να βάζουμε το όνομα του ενοικιαστή στο λογαριασμό του ρεύματος.
6. 3) Χρειάζεται επίσης όταν θα θέλατε να βάλετε νυχτερινό ρεύμα, σε αυτήν την περίπτωση ο αδειούχος ηλεκτρολόγος θα πρέπει να επιβεβαίωση ότι υπάρχει στην εγκατάσταση και ένας επιπλέον αγωγός ( καλώδιο ) 1,5 mm2 και χρώματος μπλε εκτός από την παροχή του ρεύματος από τον πίνακα έως το μετρητή. Εάν σε περίπτωση διαπίστωση ότι δεν υπάρχει τότε υποχρεούται να ενημέρωση τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει να τοποθέτηση έναν τέτοιο αγωγό ( καλώδιο ).
6. 4) Χρειάζεται και όταν έχει γίνει διακοπή τις τροφοδοσίας σε κάποιο ακίνητο και θα πρέπει να το επανατροφοδότηση.

7) Τι τιμή έχει;

    Η τιμή την οποία μπορείτε να βρείτε τα πιστοποιητικά κυμαίνονται ανάλογα με την περίπτωση, επειδή η σοβαρή ηλεκτρολόγοι είναι γραμμένη σε κάποιο σωματείο πληρώνουν και εκεί κάποιο αντίτιμο εκτός από το μεροκάματο τους, από το τηλέφωνο δύσκολα να καταλάβει κάποιος τι πιθανός μπορεί να βρει σε μια εγκατάσταση χωρίς να την δη.
Όταν θα κάνετε την έρευνα θα διαπραγματευτείτε και την τιμή την οποία μπορεί να σας προσφέρει ο κάθε αδειούχος ηλεκτρολόγος, και με γνώμονα τα ανώτερα πιστεύω θα πετύχετε την καλύτερη εξυπηρετήσει από τους σοβαρούς επαγγελματίες τις αγοράς.

"Πληροφοριακά η τιμές κυμαίνονται από 60 ευρώ έως και 500 ευρώ και πάλι σας λέω ανάλογα την περίπτωση και ανάλογα τα τετραγωνικά."

Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήσατε μαζί μας στα ακόλουθα τηλ.: 210 2114229 - 215 5405367 - 6977209637.