Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης με Ηλεκτρονική Κλειδαριά Ασφαλείας.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Στις μέρες μας που οι διαρρήξεις έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, χρειάζεται ένα αντικλεπτικό σύστημα που να εξασφαλίζει ασφάλεια στην είσοδο του σπιτιού μας ή της πολυκατοικίας μας.

Δεδομένου ότι οι πόρτες των πολυκατοικιών δεν παρέχουν καμία ασφάλεια και παραβιάζονται πολύ εύκολα το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης είναι ένα σύστημα που παρέχει ασφαλή είσοδο σε εισόδους και επιτρέπει την είσοδο μόνο στα εξουσιοδοτημένα άτομα.

Το σύστημα ελεγχόμενη πρόσβασης έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Αυτόματο κλείδωμα της πόρτας όλο το 24ωρο.

Κατανάλωση Οικιακών Συσκευών Θέρμανσης

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
1. Η θέρμανση είναι η μεγαλύτερη δαπάνη του σπιτιού σε ενέργεια. Με την καλή μόνωση έχετε σημαντική οικονομία ενέργειας και χρήματος, για θέρμανση το χειμώνα αλλά και για ψύξη το καλοκαίρι.

2. Μονώστε τη σκεπή, την πυλωτή, το λέβητα, καθώς και τις εξωτερικές σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης, και τοποθετήστε διπλά τζάμια στα παράθυρα.

3. Κλείστε τις χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα, γιατί γίνεται μεγάλη απώλεια θερμότητας.

4. Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες ή καλύμματα, γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.

5. Μη σπαταλάτε ενέργεια και χρήμα αφήνοντας ανοιχτά παράθυρα την ώρα που θερμαίνονται. Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία, κλείνετε τις κουρτίνες και, κατά τις νυχτερινές ώρες, και τα παντζούρια.

Γιατί μας ενδιαφέρει η ενεργειακή σήμανση στις οικιακές συσκευές

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Στα πλαίσια του προγράμματος SAVE II της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη μέτρων κατά της άσκοπης σπατάλης ενέργειας, από το 1996 κατέστη υποχρεωτική με κοινοτικές οδηγίες η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών.
Με την υποχρεωτική αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας των προϊόντων σε ευκρινές σημείο της επιφάνειας τους, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια περισσότερη οικονομική και προπάντων φιλική προς το περιβάλλον συσκευή.
Κατ’ αρχήν, ως περισσότερο αποδοτικές συσκευές νοούνται αυτές που παράγουν το ίδιο έργο με τις λιγότερο αποδοτικές, καταναλώνοντας όμως αρκετά μικρότερες ποσότητες ενέργειας.

Υπολογίστε το κόστος χρήσης των συσκευών

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Έχουμε αναφερθεί ουκ ολίγες φορές στο ζήτημα της ενεργειακής σήμανσης και κατανάλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, και συνακόλουθα τονίσει τη σημασία της αποδοτικότητας κάθε συσκευής, τόσο από περιβαλλοντολογική όσο και από οικονομική σκοπιά. Ως προς τη δεύτερη αυτή συνισταμένη, πως μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε τις αναγραφόμενες στα ψυγεία και τα πλυντήρια ενεργειακές καταναλώσεις, ώστε να συγκρίνετε το προσδοκώμενο στο λογαριασμό της ΔΕΗ όφελος;
Πλυντήρια
Οι κατασκευαστές ανακοινώνουν την κατανάλωση ανά πλύση (στο κανονικό συνήθως πρόγραμμα) σε kWh- όσοι τουλάχιστον δεν περιορίζονται στην ανακοίνωση μοναχά της ενεργειακής απόδοσης.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Ηλεκτροδότηση στην υπό ανέγερση οικοδομή (εργοταξιακό)

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινά εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται :
Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1.   Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή παροχή. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

Αρχική Ηλεκτροδότησης Μονοκατοικίας

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

Αρχική Σύνδεση, Ηλεκτροδότησης Πολυκατοικίας

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ερώτηση 1:  Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;
Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.

Αν πιστεύετε ότι ο μετρητής σας δεν καταγράφει σωστά. Τι πρέπει να κάνετε.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι ο μετρητής δεν καταγράφει τις σωστές καταναλώσεις (πάρα πολύ μικρή πιθανότητα) μπορείτε να ζητήσετε με αίτηση σας  στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ έλεγχο του μετρητή (το αρμόδιο κατάστημα αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας πάνω αριστερά).
 Στην περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού σας και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή σας. Σημειώστε όμως ότι στην περίπτωση σωστής λειτουργίας του μετρητή, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος του ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε:

Αν από βλάβη στην τροφοδοσία ρεύματος (πχ. αυξομείωση τάσης) πάθατε ζημιά σε συσκευές σας, τι μπορείτε να κάνετε

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Για τις βλάβες που έπαθαν οι ηλεκτρικές σας συσκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό σας. Αφού εξεταστεί η περίπτωσή σας, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Γενικότερα, σας γνωρίζουμε ότι όπως προβλέπεται και στους κανονισμούς ( ΕΛΟΤ- Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160) μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης, υπερτάσεις ως προς τη γη κ.α., είναι αναπόφευκτες, αφού μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα ( π.χ. κεραυνούς, πτώση δέντρων), σε τυχαίες βλάβες, σε παρεμβάσεις τρίτων και σε άλλα απρόβλεπτα εξωτερικά αίτια. Για τους λόγους αυτούς:

Αλλαγή εταιρείας ρεύματος

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Δυνατότητα μετακόμισης ενός καταναλωτή από μια εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε άλλη χωρίς αυτός να κινδυνεύει να τιμωρηθεί με ποινή, αναγραφή στον λογαριασμό του κάθε χρέωσης αναλυτικά, ώστε να μπορεί να τη συγκρίνει με τις αντίστοιχες... άλλων προμηθευτών, και δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών του με την εταιρεία προκειμένου να αποφύγει τη χρονοβόρα και συχνά χωρίς αποτέλεσμα προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
Πρόκειται για μερικά από τα σημεία SOS που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι πελάτες των εταιρειών παροχής ηλεκτρισμού,

Αλήθειες και μύθοι για την κατανάλωση ενέργειας

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Είναι αλήθεια οτι κατά καιρούς όλοι πειραματιζόμαστε με διάφορους τρόπους προκειμένου να μειώσουμε την κατανάλωση μας σε ενέργεια και να εξασφαλίσουμε “χαμηλότερους λογαριασμούς”.

Μέσα σε όλες τις πρακτικές, λοιπόν, που χρησιμοποιούμε, τυχαίνει καμιά φορά να ακούμε κάποιους κομπογιανίτες τεχνικούς που ισχυρίζονται οτι “έχουν τη λύση”. Για το λόγο αυτό, παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα πέντε μύθων πρός “μελλοντική αποφυγή” σχετικά με την ενέργεια και την κατανάλωση:

1. Γυρνώντας τις συσκευές στο “off” σημαίνει οτι αυτές δεν καταναλώνουν πια ρεύμα!
Κάποιες από τις συσκευές αυτές ενδέχεται να καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα όταν βρίσκονται στο off παρά όταν λειτουργούν κανονικά.

Βγάλτε τις από την πρίζα!

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Οι ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής επιβαρύνουν το περιβάλλον και την τσέπη μας

Σε μια συνήθεια άκρως βλαβερή για το περιβάλλον αλλά και το βαλάντιο των καταναλωτών αποδεικνύεται η τάση να μην απενεργοποιούμε τις ηλεκτρικές συσκευές, αλλά να τις αφήνουμε να λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συσκευές δεν σταματούν να καταναλώνουν ενέργεια αλλά αντίθετα, συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την τσέπη μας.

Οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής εκλύουν στο περιβάλλον 19 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Θερμοσίφωνας...

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
» Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη στο θερμοσίφωνα πάνω από τους 50 °C.

» Ανάψτε το θερμοσίφωνά σας όσο και όταν χρειάζεστε, ανάλογα με τις ανάγκες σας για ζεστό νερό και μην τον αφήνετε αναμμένο άσκοπα.

» Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα. Ξοδεύετε 3 φορές λιγότερο ρεύμα και νερό.

» Μην αφήνετε τις βρύσες σας να στάζουν και μην αφήνετε το ζεστό νερό να τρέχει άσκοπα.

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες κατοικίες
Τα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας κατατάσσονται σε αυτά που μπορούν να γίνουν άμεσα, χωρίς καθόλου ή με ελάχιστο κόστος και σ’ αυτά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια κάποιας αξιόλογης επένδυσης.
Άμεσα Μέτρα
- Περιορισμός, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της άσκοπης λειτουργίας των οικιακών συσκευών όπως είναι τα φωτιστικά, τα κλιματιστικά, οι θερμοσίφωνες, οι αεριστήρες, κ.ά.
- Προγραμματισμός στη λειτουργία των πλυντηρίων πιάτων, ρούχων και των στεγνωτηρίων, ώστε αυτά να είναι πλήρη όταν τίθενται σε λειτουργία.

Η σημασία της Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας αφού θεωρείται ως μια από τις πλέον αξιόλογες εγχώριες - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Για την Κύπρο η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία αφού η χώρα μας εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές πετρελαιοειδών, το κόστος των οποίων είναι δυσβάστακτο και επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο πληρωμών. Είναι φανερό ότι για κάθε ποσότητα ενέργειας που καταφέρνουμε να εξοικονομήσουμε, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις εισαγωγές μας σε πετρελαιοειδή, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την οικονομία του τόπου όσο και για το περιβάλλον.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1. Εισαγωγή: 
Οι πληροφορίες που ακολοθούν απευθύνονται προς τους κατασκευαστές / εισαγωγείς / προμηθευτές / εμπόρους ηλεκτρικών οικιακών συσκευών καθώς επίσης προς το καταναλωτικό κοινό και σκοπό έχουν να ενημερώσουν κάθε ενδιαφερόμενο για τον τρόπο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του συστήματος σήμανσης των οικιακών συσκευών,
στην Κύπρο. Το σύστημα σήμανσης καθίσταται υποχρεωτικό από σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή αρχές του 2004, πριν από την ημερομηνία ένταξης.

Συστήματα πυρανίχνευσης

Ηλεκτρολογικές Εγκατάστασεις
Τα συστήματα πυρανίχνευσης είναι ένα μέσο επισήμανσης πιθανής πυρκαγιάς.
Με ένα τέτοιο σύστημα επιτυγχάνουμε προειδοποίηση για την έναρξη της πυρκαγιάς στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, εξασφαλίζοντας συνεχή επιτήρηση και υψηλή αξιοπιστία.

Ένα σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει:'

Πίνακες Πυρανίχνευσης
Ο πίνακας έλεγχου είναι το βασικότερο μέρος ενός συστήματος πυρανίχνευσης.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.
ΥΔΕ και συνοδευτικά έντυπα

Προστασία από την ηλεκτροπληξία.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Το ηλεκτρικό ρεύμα στην εποχή μας κρίνεται σημαντικό, αφού όλα μα όλα κινούνται γύρω του. Είναι απαραίτητο για την επιβίωση μας αλλά κρύβει παράλληλα μεγάλους κινδύνους. Μπορούμε να πληγούμε από αυτό, να τραυματιστούμε και στην χειρότερη περίπτωση να σκοτωθούμε.

Όταν το σώμα μας γίνεται δίοδος του ρεύματος προς τη γη και έρθουμε σε επαφή με διαρροή ρεύματος, αυτό. ονομάζεται η ηλεκτροπληξία. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε προληπτικά από ενδεχόμενα ηλεκτροπληξίας;

Τι να κάνετε όταν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε ρεύμα (βλάβες)

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ελέγξτε τις ασφάλειες και τη λυχνία ένδειξης ηλεκτρικού ρεύματος του γενικού πίνακα.
Αν «φωτίζεται» η λυχνία, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα φθάνει στο γενικό πίνακα και ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται στην εσωτερική σας ηλεκτρική εγκατάσταση, για την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.
Αν δεν «φωτίζεται» η λυχνία, αυτό σημαίνει ότι δεν φθάνει ρεύμα στο γενικό πίνακα, οπότε θα πρέπει να ελέγξετε αν τα γειτονικά ακίνητα έχουν ρεύμα.

Ελέγξτε εάν τα γειτονικά ακίνητα έχουν ρεύμα Αν δεν έχουν ρεύμα, τότε πρόκειται για γενική διακοπή ρεύματος η οποία θα αποκατασταθεί με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα βλαβών της περιοχής σας.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ΔΕΗ

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ΔΕΗ. Πρέπει να έχουμε υπόψη και να γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Κάνουμε μια ερευνά αγοράς, για να μας λυθούν κάποιες απορίες, όπως:
 
 Το  πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου / Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη είναι, μια βεβαίωση την οποίο εκδίδει αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και δηλώνει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση βρίσκετε σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η νομοθεσία.

Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ (υπογραφή συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος)

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Φυσικό Πρόσωπο/Ιδιώτης
Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Ρελε διαρροής


ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες η διάταξη διαφορικού ρεύματος ( ρελέ διαρροής ).
Πιέζοντας το κουμπί δοκιμής ( τεστ ). Αν δεν διακόψει αμέσως ρο ρεύμα ενημερώστε άμεσα τον ηλεκτρολόγο σας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
 Τα δικαιολογητικά τα οποια χρειάζονται για την αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό τις ΔΕΗ είναι:

1- Ένας λογαριασμός τις ΔΕΗ
2- Την αστυνομική ταυτότητα του ατόμου που θα βγει ο λογαριασμός
3- Αποδεικτικό του ΑΦΜ του ατόμου που θα βγει ο λογαριασμός
4- Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ( ΥΔΕ )