Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στον χώρο των κλιματιστικών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και στα συστήματα συναγερμού.

  Εξ' αρχής ο στόχος της ήταν η παροχή αξιόπιστων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων με σκοπό την κάλυψη κάθε απαίτησης του πελάτη, από την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος μέχρι την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής εγκατάστασης.
Υπεύθυνος για την ίδρυση και λειτουργία της είναι ο Γκέζος Αριστείδης.

   Είμαστε μια εταιρεία που με την πείρα της αλλά και με το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί όλα τα χρόνια της πορείας της έχει εδραιωθεί στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως επίσης και στο χώρο του συναγερμού. Έτσι είναι σε θέση σίγουρα - υπεύθυνα - αποτελεσματικά και οικονομικά να δώσει λύσεις -προτάσεις για οτιδήποτε θέλετε, για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε που να έχει σχέση με το αντικείμενο μας.

   Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, αποτελείται από συνεργεία πλήρως καταρτισμένα και εξοπλισμένα και διαθέτει τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε πρόβλημα κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης, στα συστήματα συναγερμού και στα κλειστά κυκλώματα παρακολουθήσεις.

   Κατευθύνεται και λειτουργεί βάση οδηγιών των μηχανικών μας με τους οποίους συνεργαζόμαστε, με αυστηρή παρακολούθηση στην έκβαση της εργασίας, ως προς τον ποιοτικό έλεγχο, για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.
  
   Η συντήρηση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της ομαλής λειτουργίας πάσης μορφής εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό. Η εταιρεία μας πραγματοποιεί υπεύθυνα και προγραμματισμένα τη συντήρηση αυτών, επιτυγχάνοντας έτσι την ελαχιστοποίηση, ακόμα και την εξάλειψη τυχόν προβλημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη τους λειτουργία για όλες τις εποχές του έτους.

   Η συνεχής επένδυση σε καινούρια τεχνολογία, η πολύ υψηλή ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούμε (όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά, και το συναγερμό) και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζουν στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας και δημιουργεί μια εταιρία με ηγετική μορφή στην Ελληνική αγορά και μεγάλες προοπτικές για επέκταση στο μέλλον.

Ο στόχος μας είναι η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας σε ανταγωνίστηκες τιμές, με σκοπό την ικανοποίηση των πιο απαιτητικών πελατών.